Leiderschap: invloed op je teamsamenwerking

Leiding geven aan een team vraagt extra kennis en oefening naast de eigen vakkennis van de professional. Het is voor elke regiebehandelaar of teamleider nuttig weet te hebben van de groepsdynamische- en diepteprocessen zoals die zich voordoen in alle groepen dus ook in teams. De dynamische krachten in het team bepalen de speelruimte voor de leidinggevende, en andersom heeft de stijl van leidinggeven veel invloed op beleving en gedrag van het team.

Ook in intercollegiale samenwerking kan een goede relationele vaardigheid net het verschil maken in de samenwerking.

De Haas Groepsdynamica biedt zijn uitgebreide en jarenlange expertise op dit hele gebied aan in diverse trainingen

Hieronder vindt u uitleg over elke training die altijd op maat kan worden aangepast.

Training Leiding geven aan een behandelteam (Link naar webpagina op rino.nl

pdf downloadOnline coaching voor een regiebehandelaar of een teamleider

pdf downloadCoaching of training voor een behandelteam

pdf downloadTraining  Effectief communiceren&samenwerken voor zorgprofessionals

pdf downloadIndividuele coaching communicatie&samenwerking

pdf downloadCoaching voor het afdelingsteam

pdf downloadPersoonlijke coaching in groep: de ‘backstagegroep’

pdf downloadCoaching voor CEO ’s of Raden van Bestuur