sportteamcoaches

Never change a winning team? Elk sportteam presteert beter naarmate het meer als een eenheid functioneert. Op het recente WK voetbal in Zuid Afrika bleek nog eens hoe belangrijk -naast het technisch vermogen- de factor ‘teamsamenwerking’ is. Hetzelfde zagen we bij het gouden dameshockeyteam, dat glorieus triomfeerde in Beijing, door beter dan ooit te spelen als een team.
Bij ‘eenheid’ denken we in eerste instantie aan de technisch-sportieve eenheid, een team dat heel goed is getraind in de techniek van het samenspel (basketbal, waterpolo, etc.) of de techniek van de gezamenlijke beweging (roeien, estafette, etc.). Maar het gaat bij een team niet alleen om een eenheid in technische zin. Een team bestaat uit mensen die het wel of niet met elkaar kunnen vinden en relationeel meer of minder goed met elkaar samenwerken. We weten uit ervaring welke invloed die eenheid op het resultaat heeft. Een goede teamspirit en groepsbinding kan de technische en fysieke kracht van een team enorm versterken en daarmee het team boven zich uit doen stijgen en net het verschil maken.
Die relationele eenheid is niet vanzelfsprekend. Teams kunnen heel sterk zijn in de samenwerking, maar evenzogoed kennen we teams waarin de onderlinge verhoudingen haperen of ronduit beroerd zijn. Dat kan desastreus zijn voor het sportieve resultaat, zoals we bijvoorbeeld zagen op het EK voetbal van ’96. Het is dus van belang greep te hebben op die samenwerkingsprocessen. De kennis daarvoor vinden we bij de groepsdynamica -de wetenschap van de kleine groep. De groepsdynamica heeft structuren en processen beschreven die in elke groep of team optreden. Die kennis helpt ons sportteams beter te begrijpen en invloed te hebben op de sportieve prestaties.

De Haas Groepsdynamica is expert op het gebied van de groepsdynamica en de kleine groep. Wij bieden workshops, lezingen, korte trainingen of langere opleidingen voor teamcoaches die behoefte hebben hun teamprocessen te begrijpen en te beheersen, en daarmee hun voordeel te doen.
Mocht u vragen hebben over uw sportteam, neem contact met ons op voor een offerte afgestemd op uw wensen.