trainingen groepsdynamica

De Haas Groepsdynamica biedt cursussen groepsdynamica aan voor drie beroepsterreinen: de gezondheidszorg (GGz, somatische-, en verslavingszorg), het onderwijs en het bedrijfsleven (zie de links hieronder).

Alle cursussen hebben in de basis hetzelfde format en dezelfde opzet.

Doelstelling

Iedere cursus is nadrukkelijk gericht op uw eigen beroepspraktijk. In de cursus leert u groepsprocessen op gedegen wijze herkennen en hanteren zodat u ze optimaal kunt benutten voor de groepen waar u mee werkt of wilt gaan werken.

De groepsdynamica als basis

In iedere groep (of het nu gaat om een therapiegroep, een klas, of een afdelingsteam) ontstaan onvermijdelijk groepsprocessen. Zo gaan na verloop van tijd bijvoorbeeld positieve en negatieve interacties in de samenwerking tussen de deelnemers opvallen, zien we hoe de onderlinge band (cohesie) tussen hen toeneemt, en merken we hoe op groepsniveau normen ontstaan over welk gedrag ‘okay’ is en welk gedrag ‘not-done’. In de cursus maakt u uitvoerig kennis met de groepsdynamica, de theorie van deze universele groepsprocessen.

Praktische vaardigheden en handige tools

Geen theorie heeft die universele groepsprocessen zo helder en concreet in kaart gebracht als de groepsdynamica. Op basis van die theorie maakt u zich een scala aan praktische vaardigheden en concrete, handige tools eigen, die u leert in te zetten in uw eigen beroepspraktijk. Zo wordt u bijvoorbeeld getraind in specifieke gesprekstechnieken waarmee u de interactie in de groep op gang kan brengen, of in technieken waarmee u de normen in de groep kunt bijsturen.

Cursusopzet

De standaardomvang van een cursus is 30 uur, meestal 10 bijeenkomsten van 3 uur. Een aanpassing ‘op maat’ is altijd mogelijk. Een cursus van 30 uur is ook uit te voeren op 5 dagen van 6 uur. Soms is een kleiner traject gewenst en wordt een cursus met een beperktere doelstelling en kleiner aantal bijeenkomsten afgesproken

Cursussen voor de verschillende beroepsdomeinen

pdf download Cursus Groepsdynamica voor de gezondheidszorg

pdf download Cursus Groepsdynamica voor de onderwijssector

pdf download Cursus Groepsdynamica voor het bedrijfsleven