publicaties

Boek

Willem de Haas (2e herziene editie 2020). Groepsbehandeling en Teambegeleiding in de Zorg.       Boom Amsterdam ISBN 9789024436538

 

Artikelen

W. de Haas (2016). Research Groepstherapie. Groepen,11,2, p25-31

W. de Haas (2012, 2013). Diverse korte verslagen in kader wetenschapscommissie NVGP. Groepen, 7 en 8

W. de Haas (2012). Wat scheelt dat team. Groepen,7,4, p 11-18

W. de Haas (2011). Greep op je team met behulp van de groepsdynamica. Groepen,6,3, p 7-16

W. de Haas (2010). Darwin, groepsprocessen en groepspsychotherapie. Groepen, 5,1, p 39-53

W. de Haas (2007). What to do with Group dynamics in the Pesso group. Conference Review The Embodied Mind, p 50-51

W. de Haas (2006). Altijd gedoe in dat team. Groepen,1,2, p 11-18

W. de Haas (2004). Targets in de psychiatrie. VMPD Bulletin

W. de Haas (2002). Pesso psychotherapie in een GGz Deeltijdbehandeling. Tijdschrift voor Pesso psychotherapie, 16 ,2, p 64-71

W. de Haas (1996). Een opleiding in het werken met gespreksgroepen in de psychiatrie. Handboek Groepspsychotherapie. S7-3

W. de Haas (1995). Sociaal Psychiatrische Deeltijdbehandeling, Uitgave RINO Reeks, RINO Noord Groningen, p1-27

W. de Haas (1992). Het belang van milieutherapeutisch denken binnen deeltijd­behandeling. VMPD Bulletin

W. de Haas (1989). Steunende groepstherapie bij psychiatrische patienten, Tijdschrift Groepspsychotherapie, 23, 1

W. de Haas (1987). Een poliklinische nazorggroep. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 42,11, p 1252-1257

Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg

Klik hier voor meer informatie

Contact

0644866716

info@dehaasgroepsdynamica.nl

Leren professioneel een groep of team te leiden

IMG_3001

Graag help ik jou met je vragen bij het opzetten en leiding geven aan je groep of team. De onderwijsmethodes in dit vak zijn tegenwoordig zo exact geworden dat leren om professioneel een groep of team te leiden veel makkelijker is geworden. Mijn bureau biedt training, coaching en organisatieadvies op het gebied van groepsdynamica, groepsbehandeling en intercollegiale- en teamsamenwerking. Mijn groeps-expertise dank ik aan veertig jaar ervaring als klinisch psycholoog, (groeps)psychotherapeut, teamleider en opleider. Met die brede ervaring help ik jou graag om succesvol te zijn in je leiderschap van groepen of teams. Voor meer info lees de links: Over de Haas Groepsdynamica, en Hoe we didactisch werken