Organiseren op menselijke maat

Groepen, dus ook een team of een afdeling, laten allen in essentie dezelfde groepsprocessen zien. De teamleden hebben behoefte zich met elkaar te verbinden (cohesie) om veiligheid te vinden, er ontstaan vaste interactiepatronen, soms op basis van affiniteit maar net zo goed op basis van rivaliteit of antipathie. En elk team of afdelingsgroep ontwikkelt zijn eigen normen en daarbij nemen bepaalde teamleden steeds duidelijker rollen in.

Bij de organisatie van een team is het belangrijk de positieve, gunstige ontwikkeling van deze wetmatige processen te faciliteren. Als een team bijvoorbeeld te groot wordt samengesteld kan zich nooit teamcohesie ontwikkelen; of als een team niet veilig is zal de noodzakelijke roldifferentiatie niet ontstaan, omdat niemand zijn nek durft uit te steken. De Haas Groepsdynamica biedt workshops op maat die u inzicht geven in welke groepsprocessen van vitaal belang zijn en hoe u daar zowel bij de (her)opbouw van uw groep of team rekening mee kunt houden.