Leren professioneel een groep of team te leiden

De Haas Groepsdynamica, opgericht in 1985, biedt een variatie aan ‘groepsproducten’, geschikt voor verschillende beroepsdomeinen.

Het aanbod omvat training op het gebied van Groepsdynamica, ‘Werken met Groepen’, inhoudelijke en procesgerichte teamtraining en gecertificeerde opleidingen in groepswerk en groepstherapie.

Willem de Haas is BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut, geregistreerd groepspsychotherapeut, supervisor en cursusgever-NVGP, geregistreerd cliëntgericht psychotherapeut, supervisor NVP, en Pesso-psychotherapeut.

Mijn groepsexpertise dank ik aan veertig jaar ervaring als klinisch-psycholoog, (groeps)psychotherapeut, teamleider en opleider. Met die brede ervaring help ik jou graag om succesvol te zijn in je leiderschap van groepen of teams. Zie ook mijn Webinar ‘De groep als instrument’.

“Groepsbehandeling en Teambegeleiding in de Zorg”

Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica

Willem de Haas, 2e herziene editie 2020

Mijn

Aanbod

Basiscursus Groepsdynamica groepsbehandeling

Groepstherapie is een complex vak waarvoor je professionele kennis nodig hebt.

Amsterdam, najaar 2023

Professioneel Leidinggeven aan een Behandelteam

Training in Professioneel Leidinggeven is altijd nuttig.

Amsterdam voorjaar 2024

Specialistische cursus Groepspsychotherapie

Groepspsychotherapie is interessant. Je blijft leren.

Groningen en Amsterdam 2023

Supervisie Groepstherapie (Online )

Met meer dan 40 jaar ervaring met (therapie-)groepen help ik jou graag met supervisie over jouw vak als groepstherapeut. Ik geef de supervisie online en de ervaring leert dat dat uitstekend kan. Naast praktische adviezen en tips over interventies staan we stil bij het inzicht in lastige groepssituaties en hoe die aan te pakken. De supervisie is NVGP-erkend…

Online individuele coaching, advies of therapie voor zorgmedewerkers

Als je met mensen werkt gebruik je jezelf als instrument. Dat vraagt wel eens om onderhoud of bijsturing. Het is heel normaal dat ook een zorgprofessional een keer hulp vraagt voor zichzelf. Misschien omdat hij of zij een moeilijke periode doormaakt in het leven, of omdat het werk extra confronterende dingen meebrengt, of gewoon, om het werk wat makkelijker te maken.

Samen met jou zoek ik dan uit wat jij nodig hebt en welke hulp het beste past. Op maat verzorg ik dan een adviestraject of therapie-op-maat traject. Ook individuele leertherapie is mogelijk.

Kan dat online? Ja zeker, dat kan. Niet alleen ik zelf maar ook anderen laten zien dat online hulp net zo effectief is als de fysieke ontmoeting ( Psy Expert…)…

Advies bij het organiseren en leiden van een behandelteam

Een behandelteam sturen is nooit eenvoudig en in de praktijk duiken er altijd weer situaties op die om een antwoord vragen. Met mijn lange ervaring in teams en groepen ondersteun ik jou graag bij het vinden van die antwoorden en oplossingen. Ik gebruik daarbij altijd mijn drie bronnen, de organisatiekunde, leiderschapstechniek en inzicht in de groepsdynamiek van teams.

Een speciale deskundigheid die ik meebreng is mijn kennis over de organisatie van multidisciplinaire behandeling. Bijvoorbeeld het effectief organiseren van een psychiatrische of psychotherapeutische deeltijdbehandeling voor een specifieke doelgroep van cliënten…