book cover Willem de Haas,   7e (ongewijzigde) druk 2017boek titel

Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica

ISBN 9789024417988

Bestel dit boek via: www.boom.nl

  • klik hier voor de inhoudsopgave
  • Klik hier voor inzage in enkele theoriepagina’s
  • klik hier voor de enkele praktijkpagina’s

De auteur wil met dit boek het werken met groepen begrijpelijker, gemakkelijker en effectiever maken. Het boek is opgezet als handleiding: het volgt de natuurlijke ontwikkeling van de groep – van de allereerste bijeenkomst tot het moment van uit elkaar gaan, en is voorzien van vele voorbeelden, tips en praktische tools. Aan het eind is een trouble-shootinggids opgenomen, met daarin oplossingen voor de meest voorkomende problemen waar een groepsleider mee te maken krijgt.

Deze handleiding is primair geschreven voor alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en somatische zorg. Daarnaast zullen ook professionals die in sectoren als welzijn en onderwijs met groepen te maken hebben, veel aan dit boek hebben. Het boek leent zich goed als literatuur voor cursussen groepswerk of groepsbehandeling.

  • klik hier voor de overige publicaties