Cursus Samenwerken in bedrijfsteams

De professionele organisatie van nu is complex. Er zijn vaak meerdere beroepsbeoefenaars waarmee men moet overleggen en afstemmen en niet zelden is er sprake van samenwerking in teamverband. We weten hoe kwetsbaar dergelijke complexe samenwerking is. Er ontstaat gemakkelijk miscommunicatie waardoor men langs elkaar heen werkt met als gevolg tijdsverlies, kwaliteitsverlies, en hogere kosten.

Dankzij vele jaren ervaring heeft de Haas Groepsdynamica grote expertise over dit onderwerp opgebouwd. Goede resultaten boeken wij met onze tooltraining, waarbij exacte gespreks- en houdingsvaardigheden veelvuldig worden geoefend. De Haas Groepsdynamica biedt over dit onderwerp twee cursussen aan. Ze zijn altijd op maat aan te passen aan uw specifieke wensen.

Cursus Effectief communiceren met de collega’s op de werkvloer

In deze cursus wordt na een korte theoretische uitleg veel geoefend met gesprekstechniek en relatietechniek, de non-verbale kant van de communicatie. De cursusleider biedt een aantal standaard lastige omgangssituaties op de werkvloer aan om te oefenen. Daarnaast is er veel ruimte voor het inbrengen van casuïstiek. Het gaat om een variabel aantal bijeenkomsten naar gelang de behoefte, maar vaak zullen vier bijeenkomsten nodig zijn voor een significant resultaat. Hieronder een voorbeeld van enkele bijeenkomsten:

1. Collegiale samenwerking en samenwerking met de leidinggevende

2. Gesprekstechnieken en relatietechniek

3. Houding en relatietechniek

4. Moeilijke communicatiesituaties op de werkvloer

Cursus Samenwerken in bedrijfsteams

In het bedrijfsleven wordt volop in teams gewerkt. Een team dat goed samenwerkt is vaak productiever. Ook de werksfeer in een goed werkend team is meestal prettiger voor de individuele medewerker. De Haas Groepsdynamica heeft de know how in huis om teams te helpen de onderlinge samenwerking te verbeteren of te vernieuwen. Daarbij kan de nadruk meer op de taak en organisatie van de teamsamenwerking liggen dan wel op de menselijke processen in het team. Een training waarin beide aspecten aan de orde komen is eveneens mogelijk. De cursus of training wordt in overleg met de aanvrager op maat vorm gegeven en uitgevoerd.