Cursus Artsen leren effectief communiceren

Voor beroepsbeoefenaren in de medische sector, zoals artsen, psychologen, verpleegkundigen, enzovoort, is goed communiceren en goed samenwerken een wezenlijk onderdeel van hun vak. In elk gesprek moet de arts/medisch professional met zijn patiënt een relatie leggen en daarbinnen effectief communiceren om het consult vruchtbaar te laten zijn. Dat betekent contact maken, luisteren, informatie checken, informatie uitleggen, adviezen geven, meeleven tonen, confronteren enzovoort. Een bonte reeks gesprekstechnieken die elke medische professional in zijn ‘toolbox’ dient te hebben. Maar het zijn niet alleen gesprekstechnieken die de arts gebruikt, houding speelt zo mogelijk nog een belangrijkere rol in de arts-patiënt communicatie. Met zijn houding kan de dokter/medische professional variëren en daarmee de samenwerkingsrelatie met de patiënt optimaal houden.

Dankzij vele jaren ervaring heeft de Haas Groepsdynamica grote expertise ten aanzien van dit onderwerp opgebouwd. Goede resultaten boeken wij met onze tooltraining, waarbij exacte gespreks- en houdingsvaardigheden veelvuldig worden geoefend.

Hieronder twee voorbeelden van cursussen die de training of bijscholing van die relationele vaardigheden als onderwerp hebben. Ze zijn altijd op maat of in combinatie aan te passen aan uw specifieke wensen.

Cursus Artsen (of andere medische profs) leren effectief communiceren

In deze cursus wordt na een korte theoretische uitleg over de arts-patientrelatie veel geoefend met gesprekstechniek en relatie- of houdingstechniek. Speciale aandacht is er voor het omgaan met emoties die zo kenmerkend zijn voor de medische situatie. De cursusleider biedt een aantal standaard lastige arts-patientsituaties aan om te oefenen. Daarnaast is er veel ruimte voor het inbrengen van casuïstiek. Het gaat om een variabel aantal bijeenkomsten naar gelang de behoefte, maar vaak zullen vier bijeenkomsten nodig zijn voor een significant resultaat. Hieronder een voorbeeld van enkele bijeenkomsten:

1. De arts-patiënt relatie

2. Gesprekstechnieken en relatietechniek

3. Houding en relatietechniek

4. Moeilijke communicatiesituaties in de medische praktijk

Cursus Artsen leren samenwerken

Het zijn niet alleen patiënten waar een dokter mee te maken heeft. Er zijn ook nog collega’s, andere professionals, en maatschappelijke vertegenwoordigers waar artsen mee moeten communiceren en samenwerken. Bijvoorbeeld de maatschappelijk werkende van een patiënt die moet worden opgenomen in een verpleeghuis. En de arts die werkzaam is in bijvoorbeeld een maatschap of in een ziekenhuis heeft geregeld te maken met samenwerking in teamverband, met alle ingewikkeldheden die daarbij horen. De Haas Groepsdynamica biedt workshops aan voor individuele professionals of voor medische/multidisciplinaire teams die u inzicht geven in welke samenwerkingsprocessen dan spelen, en hoe u daar bij de samenwerking met collega’s of uw team rekening mee kunt houden. Het gaat om een variabel aantal bijeenkomsten naar gelang de behoefte, maar vaak zullen vier bijeenkomsten nodig zijn voor een significant resultaat.