Teamcoaching

Teams (een huisartsengezondheidscentrum, een afdeling van een overheidsinstelling, een managementteam van een bedrijf, een schoolleidingteam) kunnen op allerlei momenten baat hebben bij coaching. Teamcoaching houdt in dat het team een aantal keren bijeenkomt en met een concreet doel reflecteert over de afgesproken onderwerpen onder supervisie van een coach. Het reflecteren vindt niet alleen plaats in het hele team, maar kan ook in subgroepen gebeuren, of door middel van gestructureerde opdrachten, enzovoort.

Twee soorten onderwerpen

Grofweg zijn er twee soorten onderwerpen te onderscheiden: een team kan vragen hebben over de eigen taakstelling dan wel over de onderlinge samenwerking. Als de taakstelling voorop staat dan richt de coaching zich op de bezinning over zaken als de teamdoelen, de werkwijze en procedures, de onderlinge taakverdeling, de efficiĆ«ncy, enzovoort, met als doel verbetering en vernieuwing van de teamtaakorganisatie. Als de teamsamenwerking het hoofdonderwerp is staat de taak niet ter discussie, maar wel de onderlinge verhoudingen. De teamcoach begeleidt dan het gesprek tussen de teamleden over de samenwerkingservaringen, de feedback op elkaar als collega’s en de wensen die men in de samenwerking naar elkaar heeft. Bovenal zorgt hij voor een veilige sfeer die zulk soort gesprekken nodig hebben.