Individuele coaching voor professionals

U bent als professional in de eerste plaats met uw vak bezig. U ziet evenwel dat er in steeds meer beroepspraktijken een steeds professioneler omgang met intermenselijke relaties verwacht wordt van vakprofessionals. Voetbaltrainers moeten ook teambuilders zijn, wetenschappers moeten sociale netwerken kunnen bouwen, docenten moeten hun onderwijs kunnen verkopen en van artsen wordt verwacht dat ze patiënten ook mentaal kunnen begeleiden.

Doelstelling

In een individueel coachingstraject krijgt u ondersteuning en advies bij de optimalisering van het eigen intersociaal handelen binnen de eigen professionele context. Allereerst leert u op basis van de theorie van de groepsdynamica de relaties en groepsprocessen in uw eigen werkomgeving scherper te doorgronden. Van daaruit krijgt u om te beginnen deskundig advies over de optimalisering van uw eigen interactiestijl. Vervolgens krijgt uw ondersteuning om u succesvol op te stellen in het interactieveld van uw beroepscontext. Uitgangspunt is de combinatie van resultaatgerichtheid en bestendiging van de samenwerkingsrelatie tussen u en uw partners (cliënten, teamleden, etc.).

Uitvoering

Met de leidinggevende worden de vragen geïnventariseerd en concrete doelen afgesproken. Een passend aantal coachingsgesprekken volgt, met telkens een aan het eind een evaluatie van de doelen.