Coachingsgroep voor huisartsen

Elke huisarts kent wel mensen waarmee hij zich geen raad weet in de omgang. We doelen in dit geval niet op ingewikkelde medische vragen over de ziekte van een patiënt, maar op de moeilijkheden die voortkomen uit diens interactie en gedrag. Op basis van de specialistische expertise in de gezondheidszorg biedt De Haas Groepsdynamica specifiek voor huisartsen de mogelijkheid van eigen coachingsgroepen om die interactionele vragen tegen het licht te houden.

In een groep van ongeveer tien huisartsen wordt onder deskundige leiding de mogelijkheid geboden casuïstiek te bespreken over de interactie met (lastige) patiënten in de huisartspraktijk. Per keer worden twee of drie, casussen besproken. Daarbij is er aandacht voor zowel objectieve diagnostische informatie over de patiënt als over de specifieke interactiekenmerken van de patiënt en de betreffende huisarts. (op dit moment is er geen groep beschikbaar).