bedrijfsleven

Productief organiseren, communiceren en samenwerken binnen uw organisatie

De bedrijfsorganisatie van nu is complex. Er zijn vaak veel spelers in het spel (partners, collega’s, zakenrelaties, overheidsofficials, etc.) waarmee men moet overleggen en afstemmen. Onze kenniseconomie moet het hebben van hoogopgeleide specialisten, maar die hebben wel sturing en coördinatie nodig. Niet zelden is er sprake van samenwerking in teamverband. We weten hoe kwetsbaar dergelijke complexe samenwerking is. Er ontstaat gemakkelijk miscommunicatie, waardoor men langs elkaar heen werkt, met als gevolg tijdsverlies, kwaliteitsverlies, hogere kosten en minder inkomsten.
Communicatieve-, en leidinggevende vaardigheden zijn goed te adviseren of te trainen. Ons bureau boekt goede resultaten met onze tooltraining, waarbij in uw situatie passende gespreks- en houdingsvaardigheden worden geadviseerd of geoefend.

Ons trainings- en cursusaanbod voor bedrijfsleven en overheid:

pdf downloadTraining Groepsdynamica voor het bedrijfsleven

pdf downloadIndividuele coaching communicatie&samenwerking

pdf downloadIndividuele coaching voor teamleiders

pdf downloadCoaching van het afdelingsteam

pdf downloadPersoonlijke coaching in groep: de ‘backstagegroep’

pdf downloadCoaching voor CEO ’s of Raden van Bestuur

Alle trainingen en cursussen zijn op maat aanpasbaar